מי יכול להגיש עדות לוועדה

–  יחידם הסובלים מנזק גופני או אובדן, או טראומה כלשהו על ידי אש פלסטיני מעזה.

–  אנשי רפואה או עזרה ראשונה שטיפלו במי שניזוק גופני או רגשי על ידי אש פלסטיני מעזה.

–  יחידים שניזוקו על ידי כל פעולת "שחרור" המעודדת על ידי המנהיגות הפלסטינית בהקשר לצוק איתן.

– כל מי שניזוק אישי או סבל אובדן משפחתי כתוצאה מהסתה או תעמולה למלחמה פלסטינית, או כתוצאה מעידוד כלשהו לשנאת גזע, לאום או דת הכולל הסתה לגזענות, עוינות או אלימות.

– כל מי שסבל מתקפה על חייו, החופש שלו או בטחונו, או על זכויותיו לחופש המחשבה, מצפון, דת או דעה ובטוי, כתוצאה מפעילויות "שחרור" כל שהן המעודדות על ידי הנהגה פלסטינית בהקשר לצוק איתן.

– כל מי ש זכויותיו החינוכיות, חברתיות או תרבותיות הופסקו על ידי כל פעילות "שחרור" המעודדת על ידי הנהגה פלסטינית בהקשר לצוק איתן.

Share This