קול קורא מהאו"ם להגשת מידע

וועדת החקירה עצמאית לארועי הסכסוך בעזה 2014 מאריכה בשבועיים את המועד האחרון להגשת עדויות, עד ל-15 בפברואר 2015.

חברי הוועדה מבקשים להודות לכל הקורבנות, העדים והארגונים שכבר סייעו באדיבותם, לחקירה, ולהבטיח להם שחברי הוועדה הנותרים מחוייבים להשלמת החקירה. לאור החלטתו של פרופ׳ שאבאס לפרוש, שני החוקרים הנותרים – מארי מקגוון דייויס ודודו דיינה – מתעתדים להכפיל את מאמציהם למלא את מנדט הוועדה עד תומו. הדו״ח יוגש למועצת זכויות האדם של האו״ם כמתוכנן, במרץ 2015.

השופטת דייויס, שתפסה את מקומו של פרופ׳ שבאס בראש הוועדה, וד״ר דיינה, מבקשים בזאת להודות לפרופ׳  שבאס על שחלק עמם בנדיבות מזמנו וניסיונו בחודשים האחרונים, ועל מחוייבתו לוועדה בתפקידו כיושב-ראש.

הגשות:

וועדת החקירה העצמאית של האו״ם לארועי הסכסוך בעזה 2014 קוראת ליחידים, קבוצות וארגונים להגיש מידע ומסמכים הנופלים בתחום סמכותה.

תהליך ההגשה:

יש להגיש כל מידע בכתב, עם פרטי הקשר של מחבר או מחברי המסמך. נא לציין אם ההגשה, או חלקים ממנה, סודיים.

דוא״ל:  coigaza@ohchr.org

דואר רגיל:

 The United Nations Independent Commission of Inquiry on the 2014 Gaza Conflict, Palais de Nations, CH-1211

בקשות תקשורת:

יש להפנות בקשות תקשורת בדוא״ל או בטלפון.

mediacoigaza@ohchr.orgדוא״ל:

 +41 798719824:  טלפון

Share This